Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Klikając przycisk zamknij zgadzam się z warunkami.

zamknij

REGULAMIN

DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach sklepu i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pasoapaso.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

PRODUKT  – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów;

TRANSAKCJA- dokonanie przez Klienta zakupu wybranych Produktów ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego zamówienia.

PŁATNOŚĆ- świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sklep internetowy PASO a PASO, działający pod adresem www.pasoapaso.pl jest prowadzony przez firmę PASO a PASO Kapusta Machniewicz Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 4 lok. 6 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000788000, NIP 9492238484, regon 383458417. Celem prowadzenia sklepu jest:

- umożliwianie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego www.pasoapaso.pl

- zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość

- udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

3. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) których właścicielem jest firma PASO a PASO Kapusta Machniewicz Sp. J. lub producenci oferowanych marek, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

4. Administratorem danych osobowych jest firma PASO a PASO Kapusta Machniewicz Sp. J. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Śląskiej 4 lok. 6. Dane osobowe podawane podczas rejestracji wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient ma możliwość uzupełnienia lub uaktualniania danych osobowych.

5. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą PASO a PASO Kapusta Machniewicz Sp. J. z siedzibą w Częstochowie.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

3. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Zamówienia składane w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu i realizowane następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia.

5. Klient składa Zamówienie w Sklepie po uprzednim zarejestrowaniu konta w Sklepie lub bez rejestracji konta (rejestracja konta umożliwia śledzenie złożonego zamówienia).

6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub faktury VAT.

7. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać z listy produktów model, kolorystykę oraz rozmiar poprzez dodanie Produktu do koszyka.

8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną firmie PASO a PASO Kapusta Machniewicz Sp. J. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczący ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych do wysyłki. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail, po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

 

DOSTAWA

1. Czas realizacji zamówienia podawany w podsumowaniu zamówienia wynosi ok. 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji jest potwierdzany indywidualnie z Klientem.

2. Produkty są dostarczane na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub InPost oraz Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.

3. Do każdego przesyłanego towaru załączony jest dowód zakupu oraz druk wymiany/ zwrotu towaru.

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostawcą przesyłki protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i listonosza.

 

METODY PŁATNOŚCI

1. Klient płaci za zamówione produkty:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostawą. W przypadku wyboru tej metody płatności, Sklep czeka na wpłatę 7 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

b) za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w miejscu dostawy,

c) płatnością on-line imoje (szybkie przelewy, BLIK, karty płatnicze) oraz Twisto czyli w ciągu 21 dni od otrzymania zamówienia

d) za pośrednictwem PayPal

GWARANCJA , REKLAMACJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie może zostać zareklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży. Reklamacje można złożyć drogą pocztową, wraz z opisem wady i dowodem zakupu, na adres: PASO a PASO, ul. Śląska 4 lok. 6, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem "Reklamacja". Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni do dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar naprawiony lub nowy zostanie niezwłocznie wysłany do Klienta, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

4. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest przesłać towar do sklepu na koszt Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym, dołączając dowód zakupu. Pieniądze zostaną odesłane Klientowi w ciągu 14 dni  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

PASO a PASO Kapusta Machniewicz Spółka Jawna, woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Śląska, nr 4 lok. 6, 42-217 Częstochowa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000788000, NIP 9492238484, regon 383458417

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

a) Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.pasoapaso.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Sklepie, utworzenia konta (obejmujące imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika)

- zawarcia umowy (obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy i numer telefonu)

- dokonania rozliczeń- przez Bank, Twisto Sp. z o.o. lub PayPal (obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności)

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru za pośrednictwem portalu epaka.pl i przekazania tych danych firmom kurierskim

- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

- umożliwienia subskrypcji Newslettera (obejmujące przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną)

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży.

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z:

- świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia).

- w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania usług zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zleceń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).

d) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich brak uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień. 

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa danych  w celu tworzenia profilu preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują.

RODZAJ DANYCH

Przetwarzamy następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

- imię i nazwisko

- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)

- adres dostawy

- numer telefonu

- adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia

- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

a)W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

b) W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

c) W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

d) Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

e) W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.

f) Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.

g) W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: store@pasoapaso.pl

Listownie na adres: PASO a PASO Kapusta Machniewicz Spółka Jawna, woj. ŚLĄSKIE, pow. Częstochowa, gm. Częstochowa, miejsc. Częstochowa, ul. Śląska, nr 4 lok. 6, 42-217 Częstochowa.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nami, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska Sp. z o.o.

c) firmy kurierskie InPost, GLS oraz Poczta Polska

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polsa Sp z o.o.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcy.  W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: store@pasoapaso.pl

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania.

3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy store@pasoapaso.pl lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych. 

5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

COOKIES

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.